EN

TCDC

เข้าสู่เว็บไซต์

ร่วมกิจกรรมกับ TCDC

ด้วยการแชร์ภาพถ่ายเพื่อค้นหา
ความคิดสร้างสรรค์ในย่านเจริญกรุง

มาบอกเล่าเรื่องราวในโจทย์
“ความคิดสร้างสรรค์ในย่านเจริญกรุง”
พร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะและติด #TCDCBKK

ร่วมกิจกรรมกับ TCDC

ด้วยการแชร์ภาพถ่ายเพื่อค้นหา
ความคิดสร้างสรรค์ในย่านเจริญกรุง

มาบอกเล่าเรื่องราวในโจทย์
“ความคิดสร้างสรรค์ในย่านเจริญกรุง”
พร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะและติด #TCDCBKK

SCROLL DOWN
TO EXPLORE

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาย่านเจริญกรุงสู่ย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ถือเป็น ภารกิจที่สำคัญของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ที่คุณสามารถเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่ง โดยการร่วมค้นหาศักยภาพความสร้างสรรค์ของเจริญกรุงเพื่อเผยแพร่ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาให้เกิดขึ้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์พิเศษ ฟรีบัตร TCDC FREE PASS
(1 คนต่อสิทธิ์) ลุ้นรับบัตรสมาชิก TCDC ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 รางวัล

โดยแชร์เรื่องราวผ่านภาพถ่าย พร้อมบอกเล่าถึงความคิดสร้างสรรค์ ในย่านเจริญกรุง ลงในกิจกรรม “Redefining the District” และเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ ติดแฮชแท็ก #TCDCBKK

กติกา
การร่วมกิจกรรม

Redefining the District

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ผ่าน
  www.tcdc.or.th
 • โพสต์ที่จะได้รับของรางวัลจะต้องเป็นโพสต์
  ที่เปิดเป็นสาธารณะเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้มีการเผยแพร่ภาพถ่าย
  บนสื่อโซเชียลมีเดียของตนเอง และทุกสื่อของ TCDC
 • ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 5 ก.ค. 2560
 • ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 12 ก.ค. 2560 ผ่านทาง
  www.facebook.com/tcdc.thailand
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบัตร TCDC Free Pass
  1 คนต่อ 1 สิทธิ์
 • ลุ้นรับบัตรสมาชิก TCDC ระยะเวลา 1 ปี
  จำนวน 1 รางวัล